1. Thông tin về dự án​

  • DUCKIES là một mã thông báo meme trung thành của cộng đồng Yellow và sử dụng mạng Polygon
  • Vốn hóa thị trường là 100 tỷ token và nguồn cung cấp tối đa được thiết lập độc lập cho các mạng khác nhau
  • Token Duckies có thể sử dụng để swap sang token khác hay đổi sang các NFT khác trên nền tảng Yellow
  • WebsiteYellow.org
  • VideoHướng Dẫn Claim 10k tokens DUCKIES mạng Polygon Dự Án NFTs Tiềm Năng

2. Cách thức tham gia​

Điều kiện: Để tham gia bạn cần chuẩn bị một chút phí khoảng 0.007419 Matic trong ví metamask

👉  Link tham gia Airdrop

    🔹 Bước 1: Kết nối 1 trong 3 loại tài khoản: twitter/google hoặc facebook
    🔹Bước 2: Kết nối ví gồm 2 bước là Switch to Polygon network (Chuyển sang mạng Polygon) và kết nối ví metamask

   🔹 Bước 3: Click Claim your reward

  🔹 Done

By Linda