HotDogSwap Airdrop — Nhận 100 HDG Tokens Mạng BCS​

Airdrop HotDogSwap

HotDogSwap là gì?
Hotdog là một nền tảng duy trì cùng một cơ chế bảo vệ thanh khoản đã được thử nghiệm và thực sự, đặc biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư khi dự án được khởi chạy trên nhà cung cấp trang web của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp hệ thống hoán đổi tốt nhất với một ví an toàn.

Kỷ niệm sự ra mắt của HotDogSwap trên Chuỗi thông minh Binance. Chúng tôi đang Bắt đầu Airdrop cho Cộng đồng

​Sự kiện Bắt đầu Airdrop HotDogSwap.
🔹️ Airdrop cho 10.000 người tham gia.
🔹️ Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ và gửi biểu mẫu này
🔹️ Hoàn thành nhiệm vụ và kiếm HDG Tokens.
❇ Nhận 100 HDG để tham gia Airdrop.
❇ Nhận 20 HDG cho mỗi lượt giới thiệu.

$ 10.000 HDG cho Sự kiện Airdrop giới thiệu.

Dành cho người giới thiệu TOP 1–50.

Mã thông báo HotDogSwap (HDG):

Tên Mã: HotDogSwap

Mã cổ phiếu trên BSC: HDG

hợp đồng: 0xe4207e378ff9aa805729ce36415da13373fa0e35
🔹️ Bscscan: https://bscscan.com/address/0xe4207e378ff9aa805729ce36415da13373fa0e35
🔹️Supply: 100.000.000 HDG
Link tham gia airdrop : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT6SeFogTj-wwiRq7xi_RZaIFyksLcjGOr3V4lu1YfQBsHiA/viewform

Link nguồn : https://crypto4me.net/threads/hotdogswap-airdrop-nhan-100-hdg-tokens-mang-bcs.150/

By admin