🔥 KYC NGAY HÔM NAY ĐỂ NHẬN THƯỞNG 10$ XT CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG C4M GROUP

⏰ Thời gian: 08/07/2022 đến 15/07/2022

👉 Đăng ký tài khoản XT tại đây: https://www.xt.com/register?ref=DQ9FQS1 (Link đối tác)

📌 Hoàn thành các nhiệm vụ tại form này: https://forms.gle/EPrcbSk9TVozeNpU9

Hoàn thành Xác Minh Danh Tính Level 1 cho tài khoản của mình trước ngày 14/07/2022

200 người dùng nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ trên sẽ nhận được 5 token XT/người (tương đương với 10$ ~ 240.000 VNĐ/người).

Điều khoản và Điều kiện:

1️⃣ Người dùng cần đăng ký qua biểu mẫu này để tham gia chương trình

2️⃣ Chương trình chỉ áp dụng cho người dùng chưa KYC trước ngày 08/07/2022.

3️⃣ Người dùng sẽ cần phải hoàn thành KYC ở Level 1.

🎁 Phân phối phần thưởng: chúng tôi sẽ phân phối phần thưởng vào Ví Spot của người chiến thắng bằng XT trong vòng 07 ngày sau khi chương trình kết thúc.

By admin