1.Game Star Atlas Là gì?

 • Star Atlas là một game metaverse được xây dựng trên nền tảng  Blockchain và là một cuộc đua không gian sẽ thách thức người chơi lập nhóm, tổ chức, xây dựng và chiến đấu theo cách của họ vào các lãnh thổ không xác định
 • Trò chơi có hệ thống kinh tế vừa rộng vừa sâu, kết nối với mọi khía cạnh của hoạt động trong trò chơi. Có ba nhóm lớn
  cơ chế kết nối với kinh tế: sản xuất, thí điểm, và cơ học bao trùm. Phần thưởng từ các hoạt động thí điểm là những yếu tố đầu vào chính để nền kinh tế trò chơi chảy vào thị trường hỗ trợ thí điểm thông qua sản xuất trò chơi. Sản xuất kết nối
  khai thác, tinh chế và phát triển công nghệ trong để tạo nội dung mới có thể sử dụng để thí điểm. Cơ học rộng hơn nền tảng của trò chơi là đất của sự phát triển, nhân vật phát triển và hệ thống DAO

2. Điểm nổi bật của Game Star Atlas

 • Người chơi  có thể mở khóa các đặc quyền và tiền thưởng từ các kỹ năng của họ và sau đó có thể mua/bán token Atlas để kiếm tiền bởi vì Star Atlas đã sử dụng phương pháp tiếp cận cây kỹ năng, trò chơi cho phép người dùng dành thời gian và nguồn lực của họ cho một hoạt động nhất định
 • Game có thử thách Xây dựng, nó là thử thách tìm kiếm hiệu quả và mới lạ nhất của các cách sử dụng tài nguyên nông nghiệp để tạo ra hàng hóa công nghệ có thể được sử dụng trong trò chơi

3. Phân bổ token của dự án

Star Atlas có 2 loại token

1. Token Polis

 • POLIS là mã thông báo quản trị được sử dụng ở mỗi cấp quản trị, đại diện cho cổ phần tài chính trong trò chơi, quyền biểu quyết trong DAO nơi nó được đặt cược và kiểm soát của quỹ tài chính

2. Token Atlas

 • ATLAS là mã thông báo thanh toán được sử dụng như một phương tiện trao đổi và được sử dụng chính trong game

 • Token Atlas được phân bổ như sau:

Private Sales: 22.5%

Puble Pre Sale: 1.5%

Puble Sales: 2%

Liquidity Pools: 4%

Rewards: 65%

Team: 5%

4. Các đối tác  của dự án Star Atlas

 • Dự án Star Atlas nhận được sự ủng hộ từ nhiều các đối tác chiến lược như

5. Thông tin tham khảo:

By Linda