Bên cạnh đó, Ecoinometrics cũng chia sẻ mô hình giá với dự đoán giá bitcoin sẽ đạt 41.000 USD vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, mô hình này cho thấy giá bitcoin hiện tại không đi theo mô hình này. Trên Cointelegraph cũng chia sẻ mô hình tương tự. 

Giao dịch bitcoin option trên sàn CME cũng cho thấy đã số nhà đầu tư vẫn rất lạc quan. Các hợp đồng tương lai được mua với giá cao hơn giá hiện tại và đáo hạn vào ngày 20 tháng 10.

Hiện tại đa số mọi người vẫn rất lạc quan về giá của bitcoin và thị trường crypto. Sau halving tháng 5 đến nay thì bitcoin cũng đã có sự tăng trưởng nhất định về giá tương tự như những đợt halving trước đây.

By admin